Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

H ανώνυμη εταιρία σε πορεία κοινής ευρωπαϊκής ρύθμισης

Αρμενόπουλος 12/1994, σελ. 1448 - 1454

Η μελέτη ξεκινά από τη διαπίστωση ότι στην Ενωμένη Ευρώπη οι οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες μπορούν να εξυπηρετηθούν πιο εύρυθμα και αποτελεσματικά από κοινούς, ευρωπαϊκούς, ενιαία ρυθμιζόμενους τύπους εμπορικών εταιριών. Η εξέλιξη της ιδέας θέσπισης νομικού πλαισίου μιας κοινής ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρίας παρουσιάζεται αναλυτικά, ξεκινώντας από την εποχή που ο γάλλος συμβολαιογράφος Thibierge (στο 57ο συνέδριο των γάλλων συμβολαιογράφων) και λίγο αργότερα εκτενέστερα ο ολλανδός νομικός Pieter Sanders πρωτοδιατύπωσαν τη σχετική ιδέα, τα έτη 1959 και 1960 αντίστοιχα. Η μελέτη ανατρέχει με λεπτομέρειες μέχρι τη σύγχρονη εποχή, με την έκδοση αντίστοιχων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και παρουσιάζει τα πεδία αντιπαράθεσης μεταξύ μελών των αρμοδίων ομάδων εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τις λεπτομέρειες της εκκολαπτόμενης ιδέας. Γίνεται εκτενής αναφορά στις φοβίες εκπροσώπων κρατών μελών αναφορικά με την ιεράρχηση εφαρμογής κανόνων δικαίου στις εσωτερικές έννομες τάξεις των κρατών μελών και τις ενδεχόμενες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ ανωνύμων εταιριών κρατών μελών-εθνικών ανωνύμων εταιριών και ευρωπαϊκών ανωνύμων εταιριών. Μελετάται περαιτέρω το θεσμικό πλαισιο της ευρωπαϊκής ανώνυμης εταιρίας σε επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας, συμμετοχής εργαζομένων στη διοίκησή της, διεθνούς εταιρικού δικαίου, συνδεδεμένων επιχειρήσεων και γίνεται ειδική μνεία σε ζητήματα φορολογικού δικαίου και δικαίου ισολογισμού. Προβάλλονται οι θετικοί λόγοι θέσπισης ενιαίων, κοινών ευρωπαϊκών εταιρικών τύπων. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σύντομα θα ξεπεράσει κάθε στοιχείο αναβλητικότητας και εν είδει προφητείας διαπιστώνει ότι η ίδια η φύση και ο σκοπός της ελεύθερης εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαίκής Ένωσης θα οδηγηήσουν στην υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ανώνυμης Εταιρίας (Societas Europaea).