Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Βιβλία
01 Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Το εμπορικό δίκαιο μέσα από τη νομολογία του Άρειου Πάγου

Το Εμπορικό Δίκαιο έχει το προνόμιο να εξελίσσεται ταχύτερα από κάθε άλλο κλάδο Δικαίου. Ο έμπορος, ο επιχειρηματίας δημιουργεί έννομες σχέσεις μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, πλέον χωρίς κανένα τοπικό και γεωγραφικό όριο και σε χρόνους απίστευτα, σε σχέση με το παρελθόν, γρήγορους.

02 Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Δίκαιο εμπορικών εταιριών

Το Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών συνιστά την αιχμή του δόρατος της επιστήμης του Εμπορικού Δικαίου. Κινείται ταχέως μέσα από το διαρκές και ακατάπαυστο «δαιμόνιο» του ανά την υφήλιο επιχειρηματικού γίγνεσθαι και εξελίσσεται συνεχώς. Δεν εγκλωβίζεται στο «γράμμα του νόμου», «διευρύνοντας» έτσι το πεδίο ανησυχίας των κλασσικών της ελληνικής αρχαιότητας.

03 Εκδοτικός Οίκος Lit – Verlag, Münster – Αμβούργο – Λονδίνο.

Διδακτορική
διατριβή -
Der faktische Aktienkonzem

04 Κοινή έκδοση των εκδ. οίκων Αντ. Ν. Σάκκουλα – Αθήνα και Beck – Verlag - Μόναχο.

Ελληνικό δίκαιο οικονομίας και επιχειρήσεων στη Γερμανική γλώσσα

05 Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Δίκαιο ανώνυμων εταιριών

Αναλυτική ερμηνεία, κατ' άρθρο, του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών, σε έναν ογκώδη, δερματόδετο τόμο, σελ. XXXVIII + 872.
06 Εκδόσεις: Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Κώδικας εμπορικών εταίρων

Κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί εμπορικών εταιριών. Ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ), Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες εταιρίες (ΟΕ και ΕΕ), συμπλοιοκτησία κ.α, σε ένα δερματόδετο τόμο, σελ XVIII + 450.

07 Εκδόσεις: Σάκκουλα.

Χρηματιστηριακός Κώδικας

Όνομα: Συστηματική κωδικοποίηση της Ελληνικής Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας, σε δυο δερματόδετους τόμους, σελ. 972 + 288.

Δικηγόρος

Καλέστε για άμεση νομική κάλυψη

6977446865