Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Εξαιρέσεις και άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων ιδίως στην περίπτωση κατάσχεσης της τραπεζικής κατάθεσης εις χείρας τράπεζας ως τρίτης. Επίκαιρα ζητήματα με αφορμή την απόφαση ΑΠ 1241/ 2008, επιθεώρηση Τραπεζικού Αξιογραφικού Χρηματιστηριακού

Εξαιρέσεις και άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων ιδίως στην περίπτωση κατάσχεσης της τραπεζικής κατάθεσης εις χείρας τράπεζας ως τρίτης. Επίκαιρα ζητήματα με αφορμή την απόφαση ΑΠ 1241/ 2008, επιθεώρηση Τραπεζικού Αξιογραφικού Χρηματιστηριακού Δικαίου 1/ 2010, σελ. 37- 53

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τις περιπτώσεις που άρεται το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων, ιδίως όταν πραγματοποιείται κατάσχεση αυτών εις χείρας της τραπεζικής εταιρίας ως τρίτης. Γίνεται επίσης μία σύντομη αναφορά στην έννοια του τραπεζικού απορρήτου, το οποίο νοείται ως η υποχρέωση της τράπεζας απέναντι στον πελάτη της να σιωπά για τις προσωπικές και οικονομικές του υποθέσεις, οι οποίες γίνονται γνωστές σε αυτήν από την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο θέμα αναλύεται βάσει του σύγχρονου προβληματισμού που προέκυψε με αφορμή την απόφαση ΑΠ 1241/2008.