Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Δίκαιο Aνωνύμων Εταιριών. Ερμηνεία κατ' άρθρο κ.ν. 2190/ 20 περί ανωνύμων εταιριών

Εκδόσεις Σάκκουλα- Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. Ι- ΧΧΧVΙΙΙ και 1 - 872

Το ανωτέρω έργο μου αποτελεί μία αναλυτική, εκτεταμένη, λεπτομερώς τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά και νομολογιακά, ερμηνεία κατ' άρθρο του κ.ν. 2190/ 1920. Περιλαμβάνει έναν σύντομο πρόλογο, πίνακα περιεχομένων, πίνακα συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται στο έργο και πίνακα βιβλιογραφικών παραπομπών που παρατίθενται συντομογραφικά, καθώς χρησιμοποιούνται πολύ συχνά. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση του σύγχρονου δικαίου των ανωνύμων εταιριών, προς διευκόλυνση του νομικού κοινού, που δεν αναζητά την κατ' άρθρο ερμηνεία αλλά επιδιώκει την ευρεία μελέτη του θεσμού και της έννομης λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας. Στη συνέχεια ακολουθεί το κεντρικό κεφάλαιο με την κατ' άρθρο ερμηνεία του κ.ν. 2190/ 1920. Η δομή της ύλης του έργου αναπτύσσεται παράλληλα με αυτήν του κ.ν. 2190/ 1920 προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Στην αρχή κάθε ευρύτερης θεματικής ενότητας συντάσσονται εισαγωγικές παρατηρήσεις και παρατίθεται η βασική βιβλιογραφία που αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. Σε κάθε άρθρο που ερμηνεύεται περιλαμβάνεται πληθώρα ελληνικού και, πολύ συχνά, ευρωπαϊκού και γερμανικού βιβλιογραφικού και νομολογιακού υλικού, που παραπέμπει σχεδόν στο σύνολο των έργων της αντίστοιχης ύλης της ελληνικής επιστήμης, και ενισχύει τον αναγνώστη στο να να επιλύσει τα ερωτήματά του. Συχνά παρατίθενται τυχόν αντίθετες απόψεις της νομικής θεωρίας και ενίοτε της νομολογίας και λαμβάνεται θέση ή ασκείται κριτική, ώστε ο νομικός ερευνητής, μαχόμενος Δικηγόρος ή Δικαστής, να δύναται να εντρυφήσει βαθύτερα στη σχετική προβληματική.

Το ανωτέρω έργο ολοκληρώνεται με την παράθεση αναλυτικότατου και ιδιαίτερα εκτεταμένου πίνακα βιβλιογραφίας. Στο τέλος ακολουθεί αναλυτικότατο λημματικό ευρετήριο. Εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα και ήδη εξαντλήθηκε.