Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Έννομο πλαίσιο και είδη του θεσμού της αντασφάλισης ιδίως υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου δικαίου στο σύγχρονο ασφαλιστικό δίκαιο, Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕΤρΑξΧρΔ) 2/ 2009, σελ. 451- 466

Έννομο πλαίσιο και είδη του θεσμού της αντασφάλισης ιδίως υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου δικαίου στο σύγχρονο ασφαλιστικό δίκαιο, Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕΤρΑξΧρΔ) 2/ 2009, σελ. 451- 466

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ολόκληρο το έννομο πλαίσιο και τα είδη του θεσμού της αντασφάλισης σε επίπεδο σύγχρονης εφαρμογής αυτών. Αναλύεται με ενδελέχεια η έννοια της αντασφάλισης, η οποία νοείται η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή απλούστερα η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο εξειδικευμένο ασφαλιστή που ονομάζεται αντασφαλιστής.