Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Έννομο πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και ζητήματα ευθύνης εταίρων και διαχειριστών στο σύγχρονο δίκαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 10/ 2011, σελ 634- 640.

Έννομο πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και ζητήματα ευθύνης εταίρων και διαχειριστών στο σύγχρονο δίκαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 10/ 2011, σελ 634- 640.

Στο παρόν άρθρο εξετάζεται αναλυτικά το κεντρικής σημασίας ζήτημα στο δίκαιο της ΕΠΕ, το οποίο είναι το πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εταίρων αυτής και η έκταση ευθύνης των διαχειριστών της. Επιχειρείται μία προσέγγιση της σύγχρονης νομολογίας και νομικής θεωρίας όπου έχει διαμορφωθεί ένα ασφαλές πλαίσιο ερμηνευτικών κανόνων και εφαρμογών αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα. Επιπλέον, επιχειρείται μία ειδική παρουσίαση των θέσεων που ισχύουν σήμερα για την ανωτέρω προβληματική στο σύγχρονο ελληνικό δίκαιο των εταιριών περιορισμένης ευθύνης.