Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Εθνικό και κοινοτικό σήμα. Νομολογιακές τάσεις και εξελίξεις. Με αφορμή την απόφαση ΔΕΚ C- 48/ 05, Opel vs. Autec, Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕτρΑξΧρΔ) 1/ 2009, σελ 55- 64

Εθνικό και κοινοτικό σήμα. Νομολογιακές τάσεις και εξελίξεις. Με αφορμή την απόφαση ΔΕΚ C- 48/ 05, Opel vs. Autec, Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕτρΑξΧρΔ) 1/ 2009, σελ 55- 64

Στο παρόν άρθρο αναλύεται το αποκλειστικό δικαίωμα που παρέχει το κοινοτικό σήμα στο δικαιούχο του και το γεγονός ότι ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε τρίτους να κάνουν χρήση αυτού για εμπορικούς σκοπούς. Επισημαίνεται επίσης ότι εντός πέντε ετών από την ημερομηνία καταχώρισης, ένα κοινοτικό σήμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πραγματικά από τον κάτοχο στην Κοινότητα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία καταχωρίστηκε. Παρατίθεται το γεγονός ότι το κοινοτικό σήμα θεωρείται για το σύνολο της επικράτειας της Κοινότητας ως εθνικό σήμα καταχωρισμένο στο κράτος μέλος στο οποίο ο κάτοχος έχει την έδρα του ή την κατοικία του. Επιπλέον, παρουσιάζεται μία εκτενής προσέγγιση στις νομολογιακές τάσεις και εξελίξεις γύρω από το κοινοτικό σήμα.