Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Μετάφραση από τα γερμανικά: Großfeld, Γεωγραφία, γλώσσα και δίκαιο

Ενθύμημα Άλκη Αργυριάδη, τόμ. 1, 1996, σελ. 343 - 362

Πρόκειται για μετάφρασή μου από τα γερμανικά στα ελληνικά τμήματος μίας ιδιαίτερα πρωτότυπης μελέτης του Doktorvater μου με τίτλο «Γεωγραφία, γλώσσα και Δίκαιο», η οποία δημοσίευθηκε στη Γερμανία σε αυτοτελές έργο. Μου ανατέθηκε όταν ζητήθηκε από τον Καθηγητή Prof. Dr. Bernhard Großfeld, LL.M. Yale να συμβάλει στο Ενθύμημα του εκλιπόντος Καθηγητή της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Άλκη Αργυριάδη. Αναλύεται εκτενώς σε παγκόσμιο επίπεδο και με ιστορικές αναδρομές η διαδικασία επίδρασης του γεωγραφικού περιβάλλοντος στη γλώσσα και της γλώσσας στην ανθρώπινη σκέψη και τη διαμόρφωση κανόνων δικαίου.