Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Βιβλιοπαρουσίαση: Λ. Ν. Γεωργακόπουλου, Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρείων (άρθρα 1- 15Β), επιμέλεια Β. Δ. Τουντόπουλου, Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιρειών 1/2011 , σελ. 135- 136.

Βιβλιοπαρουσίαση: Λ. Ν. Γεωργακόπουλου, Ερμηνεία Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρείων (άρθρα 1- 15Β), επιμέλεια Β. Δ. Τουντόπουλου, Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιρειών 1/2011 , σελ. 135- 136.

Στην παρούσα βιβλιοπαρουσίαση επιχειρείται η παρουσίαση του επιστημονικού έργου του αείμνηστου Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου Λεωνίδα Ν. Γεωργακόπουλου με τίτλο «Ερμηνεία Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών ΕρμΑΕ (Άρθρα 1-15β)», με την επιμέλεια και συνεργασία του Βασιλείου Δ. Τουντόπουλου, Αν. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αναπτύσσεται μία παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο επιτεύχθη η ερμηνεία των διατάξεων από το άρθρο 1 έως και το άρθρο 15β του κ.ν. 2190/1920 βάσει των τελικών τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του ν. 3604/2007 και του ν. 3853/2010.