Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Griechisches Wirtschafts-und Unternehmensrecht (επιμέλεια έκδοσης), («Ελληνικό Δίκαιο Οικονομίας και Επιχειρήσεων» - προλογίζει ο Καθηγητής Dr. B. Großfeld, LL.M. (Yale)

Kοινή έκδοση Αντ. Ν. Σάκκουλας-Beck-Verlag, Αθήνα- Μόναχο, 1997, σελ. 1 - 490

Το ανωτέρω έργο, του οποίου τη διάρθρωση, ύλη και έκδοση επιμελήθηκα και το οποίο εν μέρει συνέγραψα περιλαμβάνει αναλυτικές και τεκμηριωμένες μελέτες για: 1) την ιστορία του εν γένει οικονομικού δικαίου (συγγραφέας Παπαγιάννης), 2) τις σύγχρονες εξελίξεις του εμπορικού δικαίου (συγγραφέας Παπαγιάννης), 3) τις βασικές αρχές του δικαίου ανταγωνισμού (συγγραφέας Αν. Παπαθωμά- Baetge, Διδάκτωρ Νομικής- LL. M.- Δικηγόρος Αμβούργου), 4) εισαγωγή στο ναυτικό δίκαιο (συγγραφέας Δ. Καλογεράς, LL. M., Δικηγόρος Πειραιά), 5) τις βασικές αρχές του δικαίου της πώλησης (συγγραφέας Susanne Bruegel, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος Μονάχου), 6) στοιχεία γενικού εταιρικού δικαίου (συγγραφέας Λ. Ξενίδης, LL. M., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης)), 7) εισαγωγή στο δίκαιο ανωνύμων εταιριών (συγγραφέας Παπαγιάννης), 8) ζητήματα εταιρικών δανείων στο δίκαιο των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (συγγραφέας Λ. Ξενίδης, LL. M., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης), 9) τις βασικές αρχές του δικαίου των προσωπικών εταιριών (συγγραφεάς Ε. Νικάκη, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος Θεσσαλονίκης), 10) τις βασικές αρχές του δικαίου της πτώχευσης (συγγραφεάς Α. Παπανακλή, LL. M., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης), 11) τις βασικές αρχές του ιδιωτικού ασφαλιστικού δικαίου (συγγραφέας Παπαγιάννης), 12) δικονομικά ζητήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα (συγγραφέας Σ. Χαλά, LL. M., Δικηγόρος Αθηνών), 13) τα βασικά στοιχεία του ελληνικού εργατικού δικαίου (συγγραφέας Λ. Παπαδοπούλου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δ.Ν., LL. M., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης), 14) το πλαίσιο του δικαίου των επιχορηγήσεων (συγγραφέας Λ. Ξενίδης, LL. M., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης), 15) τις βασικές αρχές του δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συγγραφέας Θ. Καρατίδης, M.L.E., Δικηγόρος Κατερίνης), και 16) τα ζητήματα διοικητικού ποινικού δικαίου υπό το πρίσμα του οικονομικού ποινικού δικαίου (συγγραφέας Θ. Παπακυριάκου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δ.Ν., LL. M., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης).