Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Σχόλια με αφορμή την απόφαση ΑΠ 564/ 2007, Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2008, σελ 1607- 1609

Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Σχόλια με αφορμή την απόφαση ΑΠ 564/ 2007, Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη) 2008, σελ 1607- 1609

Στο παρόν άρθρο γίνεται μία προσέγγιση και ένας σχολιασμός γύρω από το θέμα της καταχώρησης συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας στον ΟΒΙ με σημείο αναφοράς την απόφαση ΑΠ 564/2007. Παρουσιάζεται το γεγονός ότι η σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας, με την οποία ο δότης τεχνολογίας υποχρεούται να παρέχει στο δέκτη τεχνολογίας και ο δέκτης να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα, υποβάλλεται από το συμβαλλόμενο ή τους συμβαλλόμενους που έχουν κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή της, στον ΟΒΙ όπου καταχωρίζεται στο μητρώο μεταφοράς τεχνολογίας και εφαρμόζονται παράλληλα οι διατάξεις του ν. 1360/1983.