Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

La droit hellénique des opérations d' initiés (με Δημ. Καλογερά), («Το ελληνικό δίκαιο των δραστηριοτήτων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών»)

Revue internationale de droit comparé (R.I.D.C.) 1/1998, σελ. 93 - 108

Η δημοσίευση του παρόντος έργου βασίστηκε στην μελέτη μου «Το έννομο καθεστώς των κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών» που δημοσιεύθηκε στο νομικό περιοδικό «Κριτική Επιθεώρηση νομικής θεωρίας και πράξης» (ΚριτΕ, 2/1994, σελ. 129 -167, βλ. ανωτ. δημοσίευση υπ' αριθ. 7). Η σύνταξή του στη γαλλική γλώσσα προέκυψε κατόπιν επεξεργασίας του ως άνω κειμένου μου και συνεργασίας με τον Δικηγόρο Πειραιώς Δημήτριο Καλογερά.