Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Levin Goldschmidt. Ζur Geschichte des modernen Handelsrechts («Λέβιν Γκόλντσμιτ. Περί της ιστορίας του σύγχρονου εμπορικού δικαίου»)

Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR) 159 5/1995, σελ. 529 - 549 (κοινή δημοσίευση με Professor Dr. B. Großfeld)

O Λέβιν Γκόλντσμιτ θεωρείται ο θεμελιωτής του εμπορικού δικαίου ως αυτόνομου κλάδου δικαίου και η μεγαλύτερη προσωπικότητα στο χώρο κατά τον 19ο αιώνα. Συνέγραψε εκατοντάδες πρωτότυπα νομικά έργα, περίπου τριακόσια, έβαλε τις βάσεις σε πολυάριθμες θεωρητικές νομικές έννοιες που αποτελούν νομικά «αξιώματα» μέχρι σήμερα, συνέδεσε την εμπορική πρακτική και τις καθημερινές συναλλαγές με το νεοδημιουργούμενο θεσμοθετημένο εμπορικό δίκαιο, δίδαξε σε πολλά Πανεπιστήμια της Γερμανίας και της Ευρώπης και έδωσε αναρίθμητες επιστημονικές διαλέξεις. Διετέλεσε Δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο και βουλευτής. Μεταξύ πολλών άλλων συνεισφορών του στην επιστήμη συγκαταλέγεται και η ίδρυση του επιστημονικού περιοδικού του εμπορικού δικαίου «Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht (ZHR)» («Περιοδικό για το εν συνόλω εμπορικό δίκαιο και οικονομικό δίκαιο»), το οποίο εκδίδεται συνεχώς μέχρι σήμερα και θεωρείται το παλαιότερο και ίσως το πλέον διακεκριμένο όσον αφορά την αυστηρότητα, πειθαρχία και απόλυτη τεκμηρίωση της νομικής του ύλης, περιοδικό εμπορικού δικαίου στον κόσμο. Ο Γκόλντσμιτ αφιέρωσε στην κυριολεξία τη ζωή του, την κάθε ημέρα του στο εμπορικό δίκαιο και τη νομική επιστήμη. Σημειωτέον ότι όλη η δραστηριότητά του συναντούσε συχνά, στη διάρκεια των ετών, σημαντικά εμπόδια εξαιτίας της εβραϊκής του καταγωγής. Σε αυτά συγκαταλέγονταν η απαγόρευση και καθυστέρησή του να κάνει υφηγεσία, να διοριστεί ή να διδάξει, οι συχνές υποχρεωτικές «μεταθέσεις» του, όταν έγινε Καθηγητής, και οι διακρίσεις κατά των δημοσιευμάτων και των επιδιώξεών του από το γερμανικό αντισημιτικό κατεστημένο που ήδη από τον 19ο αιώνα είχε λάβει σάρκα και οστά.

Το έργο του εκτείνεται σε πλήρες εύρος και βάθος, συντάσσει το παγκοσμίως πρωτότυπο και μνημειώδες «Εγχειρίδιο του Εμπορικού Δικαίου», αναλύει και ταξινομεί δογματικά τις έννοιες του δικαίου των εμπορικών εταιριών και του δικαίου του χρήματος. Παράλληλα εντρυφεί στις νομικές έννοιες των τραπεζικών συναλλαγών και του δικαίου των τόκων. Αποδίδεται σε συστηματική έρευνα και καταγραφή πηγών συγκριτικού δικαίου ανά την Ευρώπη και χαράσσει νέες βάσεις αξιοποίησης της γνώσης της ιστορίας του δικαίου στον σύγχρονο νομικό κόσμο, τη νομική θεωρία και την εφαρμογή των νόμων. Η εν συνόλω νομική επιστήμη μέσα από το έργο του Γκόλντσμιτ απέκτησε νέο, ανώτερο επίπεδο. Το πνεύμα του Γκόλντσμιτ κυριάρχησε και θα κυριαρχεί διαμέσου των γενεών στο χώρο του εμπορικού δικαίου. Στο πρόσωπό του βρίσκουν μέχρι σήμερα πρότυπο Καθηγητές εμπορικού δικαίου, εμπορικολόγοι, ιστορικοί του δικαίου, εκδότες νομικών περιοδικών και ερευνητές του συγκριτικού δικαίου. Συμπερασματικά η μελέτη διαπιστώνει ποία γνωρίσματα μέσα από τη διδασκαλία και το έργο του Γκόλντσμιτ πρέπει να έχει ο σύγχρονος ερευνητής και διδάσκαλος του εμπορικού δικαίου.