Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Βιβλιοπαρουσίαση: Großfeld, Internationales Gesellschaftsrecht, («Γκρόσφελντ, Διεθνές εταιρικό δίκαιο») 1993

Eπισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ) 1995, σελ. 226 - 231

Παρουσιάζεται αναλυτικά στους έλληνες νομικούς το βιβλίο «Διεθνές Εταιρικό Δίκαιο» του Καθηγητή Β. Großfeld, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια της φημισμένης έκδοσης του Staudinger, Kommentar zum BGB (Στάουντιγκερ, Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα), και σχολιάζει αναλυτικά τις ρυθμίσεις του Εισαγωγικού Νόμου του γερμανικού Αστικού Κώδικα και των διατάξεων του γερμανικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Παρατίθενται σύντομα σχόλια για τα περιεχόμενα του βιβλίου και το πλούσιο εύρος των ζητημάτων που αγγίζουν. Τονίζεται ότι το ανωτέρω έργο δίνει ευθέως απαντήσεις και για θέματα που απασχολούν και την ελληνική έννομη τάξη, ιδίως σε θέματα διεθνών εταιριών, συγκρούσεων του δικαίου της ηπειρωτικής Ευρώπης με το αγγλοσαξωνικό δίκαιο, αναγνώρισης νομικών προσώπων με αλλοδαπή προέλευση, υπερεθνικών εταιρικών εξαρτησιακών σχέσεων κ.ά. Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι η μελέτη του ανωτέρω βιβλίου και η απόλυτη τεκμηρίωση των επιχειρημάτων του με πλήθος παραπομπών αφενός δημιουργεί απέραντη εκτίμηση, ίσως και θαυμασμό, για τον συγγραφέα, αφετέρου βοηθά στο να ανακαλύψει κανείς το μεγαλείο της νομικής επιστήμης και την αξία να την υπηρετεί κανείς με συστηματικότητα, ειλικρίνεια αλλά και σεμνότητα.