Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Βιβλιοπαρουσίαση: Θωμά Γ. Χατζηγάγιου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, Εκδόσεις Ανίκουλα, Θεσσαλονίκη 2009, Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕτρΑξΧρΔ), σελ. 349- 352

Βιβλιοπαρουσίαση: Θωμά Γ. Χατζηγάγιου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, Εκδόσεις Ανίκουλα, Θεσσαλονίκη 2009, Επιθεώρηση Τραπεζικού, Αξιογραφικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου (ΕτρΑξΧρΔ), σελ. 349- 352

Στην παρούσα βιβλιοπαρουσίαση επιχειρείται η παρουσίαση του επιστημονικού έργου του Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κυρίου Θωμά Χατζηγάγιου με τίτλο «Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο». Παρουσιάζεται εκτενώς η ανάπτυξη της ύλης του ελληνικού Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου στο συγκεκριμένο έργο, η οποία είναι εμπλουτισμένη με ευρύτατη ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία καθώς και την πλέον ενημερωμένη σύγχρονη νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Δίνεται η περιγραφή του τρόπου εστίασης του συγγραφέα στην ισχύουσα νομοθεσία και τους αντίστοιχους θεσμούς και του τρόπου ανάλυσης των τροποποιήσεων που επέφεραν σύγχρονα εθνικά νομοθετήματα καθώς και η κοινοτική νομοθεσία και νομολογία.