Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Χρηματιστηριακός Κώδικας

τόμος ΙΙ, εκδόσεις Σάκκουλα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2000, σελ. Ι- ΧΙΙ και 1 - 288

Πρόκειται για συλλογή και κωδικοποίηση της επίκαιρης νομοθεσίας που διέπει το χρηματιστηριακό δίκαιο και αποτελεί συμπλήρωση του τόμου Ι (βλ. παρακαλώ κατάλογο νομικών δημοσιεύσεων υπ' αριθ. 28). Εκδόθηκε μερικούς μήνες μετά την έκδοση του πρώτου τόμου για να συμπληρώσει την πραγματοποιηθείσα κωδικοποίηση με τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, οι οποίες ειδικά τη χρονική στιγμή έκδοσης του παρόντος δεύτερου τόμου, είχαν ιδιαίτερα επίκαιρο ενδιαφέρον. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει επίσης σύντομο πρόλογο, παραπομπές στη νομοθεσία που εκσυγχρόνισε αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις και αναλυτικό λημματικό ευρετήριο. Εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα και επίσης εξαντλήθηκε.