Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Χρηματιστηριακός Κώδικας

Τόμος Ι, εκδόσεις Σάκκουλα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2000, σελ. 1 - 972

Πρόκειται για συλλογή και κωδικοποίηση της επίκαιρης νομοθεσίας που διέπει το χρηματιστηριακό δίκαιο. Το έργο επιχειρεί να διευκολύνει τον έλληνα νομικό, ερευνητή του δικαίου ή μαχόμενο Δικηγόρο, στη συστηματοποίηση και συγκέντρωση της νομοθετικής ύλης που ρυθμίζει τη λειτουργία της εν γένει χρηματιστηριακής αγοράς και τους συναφείς με αυτή φορείς και διαδικασίες. Περιλαμβάνει σύντομο πρόλογο, παραπομπές στη νομοθεσία που εκσυγχρόνισε αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις και αναλυτικό λημματικό ευρετήριο. Εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Σάκκουλα και ήδη εξαντλήθηκε.