Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Χρηματοδοτημένη πώληση με πιστωτική κάρτα. Με αφορμή την απόφαση 82/ 1994 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ) Β/1996, σελ. 305 - 316

Στην παρούσα μελέτη κατόπιν μίας σύντομης εισαγωγικής προδιάθεσης αναλύονται τα είδη χρηματοδοτημένης πώλησης και δη αυτή που συνοδεύεται από τη σύναψη τραπεζικού δανείου, αυτή που συνοδεύεται από την υπογραφή αξιογράφων (και την ενδεχόμενη περαιτέρω οπισθογράφηση ή και προεξόφληση αυτών) και αυτή που συνοδεύεται από τη χρήση τραπεζικής πιστωτικής κάρτας. Παρατίθεται εκτενές κεφάλαιο για την εξέλιξη και λειτουργία τόσο του θεσμού της χρηματοδοτημμένης πώλησης όσο και της πιστωτικής κάρτας παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναλύεται το εσωτερικό νομικό καθεστώς της χρηματοδοτημένης πώλησης μέσω πιστωτικής κάρτας. Διαπιστώνεται ότι ο θεσμός της χρηματοδοτημένης πώλησης θα έπρεπε να τύχει συστηματικότερης νομοθετικής αντιμετώπισης. Στη συνέχεια προσεγγίζεται σε βάθος το πλέγμα της τριμερούς συμβατικής σχέσης που προκύπτει από την έννομη λειτουργία της χρηματοδοτημένης πώλησης με πιστωτική κάρτα και ειδικότερα οι έννομες σχέσεις μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης- πωλήτριας, μεταξύ τράπεζας και ιδιώτη- κατόχου της κάρτας- αγοραστή και μεταξύ ιδιώτη- κατόχου της κάρτας- αγοραστή και επιχείρησης- πωλήτριας.

Εξετάζεται ο αναλυτικός νομικός χαρακτηρισμός της αναπτυσσόμενης σχέσης, παρουσιάζεται η περίπτωση της παροχής πιστώσεως από την τράπεζα προς τον κάτοχο της κάρτας και απαντώνται τα ερωτήματα που προκύπτουν σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της πώλησης που συνήψε ο κάτοχος της κάρτας. Περαιτέρω αναλύονται οι έννομες σχέσεις κατόχου πιστωτικής κάρτας και συμβεβλημένης επιχείρησης καθώς και τράπεζας και συμβεβλημένης επιχείρησης και παρουσιάζονται οι αποκλίνουσες θεωρητικές και νομολογιακές προσεγγίσεις μέσα από την παράθεση αναλυτικής βιβλιογραφίας και νομολογίας. Διαπιστώνεται συμπερασματικά ότι ελλείψει θέσπισης ειδικών διατάξεων από τον έλληνα νομοθέτη προσφεύγουμε για την αντιμετώπιση ζητημάτων χρηματοδοτημένης πώλησης με πιστωτική κάρτα στην εφαρμογή των γενικότερων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Τέλος τονίζεται η θετική συμβολή της δικαστικής απόφασης, που αποτέλεσε και την αφορμή για την ως άνω δημοσίευση, στην κατεύθυνση εύστοχης αντιμετώπισης της σχετικής προβληματικής.