Δευ - Παρ: 09:00 - 17:00 σταθ:τηλεφωνικό κέντρο: 2310 550331, 550371 κιν:6977446865 - 004917620115904 - 6932856670

Δημοσιεύσεις

Συγραφικό έργο

Το δίκαιο του ευρωπαϊκού και διεθνούς εμπορίου σε συνθήκες παγκόσμια οξυμένου ανταγωνισμού

Αρμενόπουλος 6/1996, σελ. 678 - 687

Στη μελέτη αυτή εξετάζονται εκτενώς οι νομικές παράμετροι των οικονομικών συγκρούσεων μεταξύ μεγάλων κρατών, διεθνών οικονομικών οργανισμών και πολυεθνικών επιχειρηματικών ομίλων στο εμπορικό τοπίο που διαμορφώνεται υπό τη λεγόμενη «νέα τάξη πραγμάτων». Προσεγγίζονται σε βάθος οι ευρωπαϊκοί συσχετισμοί κέντρου- περιφέρειας και οι αντίστοιχες επιρροές στην έννομη τάξη. Διαπιστώνεται ότι η εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτονόητη και επιτακτική προϋπόθεση για να ενισχυθεί και εδραιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κρίνεται αρνητικά μέσα από νομολογιακά παραδείγματα η υπάρχουσα συχνά νομική αναντιστοιχία διατάξεων και τα αντίστοιχα προφανή προβλήματα στη ρύθμιση των ευρωπαϊκών και διεθνών συναλλαγών. Παρουσιάζονται αναλυτικά δικαστικές αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε θέματα ευρωπαϊκού εμπορικού και εταιρικού δικαίου.

Στα πλαίσια αυτά προσεγγίζεται θετικά η νομολογιακή τάση της άρσης των περιορισμών εντός των κρατών μελών προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης ενός πανευρωπαϊκού ενιαίου νομικού πολιτισμού με υπέρβαση άσκοπων και δογματικών εσωτερικών αγκυλώσεων. Ειδική αναφορά γίνεται στην έννομη θέση, μέσα σε πεδίο καταιγιστικών εξελίξεων, και την προστασία του ατόμου- ιδιώτη και των δικών του ενδιαφερόντων και συμφερόντων μέσα στο πανευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι. Διαπιστώνεται ότι η νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η νομοπαρασκευαστική διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στα περισσότερα των θεμάτων που τίθενται ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Μέσα από τον αναπτυσσόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό προκύπτουν συνεχώς νέα νομικά ζητήματα και προκλήσεις νομοθετικής ρύθμισης και νομολογιακής εφαρμογής που πρέπει να τυχαίνουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης από τον ευρωπαίο και τον εθνικό νομοθέτη προς όφελος της ανάπτυξης και διασφάλισης της ελεύθερης εμπορίας και των ιδιωτικών ενδιαφερόντων.